top
Piatok, 20. Máj 2022. Dnes má meniny Bernard, zajtra bude mať Zina  

Projekty
Užitočné odkazyProfil spoločnosti

  Vítame Vás na stránke spoločnosti MUNTech, s.r.o. dcérskej spoločnosti Združenia miest a obcí Slovenska. Spoločnosť bola založená 18. augusta 2007 v Bratislave. Pôsobí v oblasti informačných technológií a poskytuje moderné integrované riešenia určené pre samosprávy, ktoré napomáhajú zástupcom samospráv pri riešení úloh
v oblasti odpadového hospodárstva v regiónoch.
    Informačné technológie zjednodušujú administratívne procesy, komunikáciu so subjektami, znižujú náklady, zvyšujú obrat a konkurencieschopnosť podnikateľských a iných subjektov.
 
 alt    
    
     Víziou spoločnosti je pomáhať samosprávam pri napredovaní k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý tvorí základ pre uspokojenie potrieb nielen súčasným ale aj budúcim generáciam.

     Poslaním spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb pre samosprávy, s čím súvisí aj spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska a Recyklačným fondom.

     Oblasť odpadového hospodárstva patrí medzi kľúčové úlohy samospráv a práve riešenia ako sú  Elektronický portál odpadov, Portál zberné dvory Portál separuj odpad, ktoré spoločnosť ponúka, sú pre túto oblasť určené.

      Veríme, že aktívnym využívaním týchto portálov prispejete aj Vy k budovaniu celoštátnych zdrojov informácií
o nakladaní s komunálnym odpadom, čím napomáhate riešiť problémy v regiónoch celého Slovenska.


Aktuality

Vážení zástupcovia samospráv, na stránke Ministerstva životného prostredia sú v časti Odborno-metodické usmernenia
zverejnené:
  • Usmernenie k zaraďovaniu odpadov z obalov podľa Katalógu odpadov,
  • Metodická pomôcka k vypracovaniu všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi.
Zdroj: MŽP SR 

 

 


PrihlásenieMapa stránkyHľadať
bottom